Les Dades

DADES QUE FONAMENTEN LA NECESSTITA DE LA CONSTRUCCIÓ D’UN INSTITUT A LES URBANITZACIONS DE LLUCMAJOR

Els números que fonamenten la petició són:

1–      Estancament del nombre de places d’ESO, que no ha variat en els darrers 10 anys.

2–      Quantitat de nins als CEIPs.  El nombre d’alumnes matriculats l’any 2015/2016 és:

Dades_CEIPs

3–      Cada any es graduen més nins. La sortida d’alumnes cap als instituts será:

  1. 2015/2016 -> 91 infants
  2. 2016/2017 -> 99 infants
  3. 2017/2018 -> 95 infants
  4. 2018/2019 -> 104 infants
  5. 2019/2020 -> 121 infants

4–      Instituts propers. Les opcions per als alumes que han d’anar a l’Institut són dues:

  1. IES S’Arenal (a una distancia d’entre 8 i 10 kms)
  2. IES Llucmajor (a una distancia d’entre 15 i 17 kms)

5–      Situació actual a l’IES S’Arenal. La situació actual a l’institut més proper diu que els alumnes no tenen una aula fixa. Han de canviar constantment d’aula, cosa que provoca pèrdues de temps i moviments continus del material acadèmic dels alumnes.

6-      Situació a l’IES Llucmajor. Al poble,  la situació tampoc és millor: 4 líniess per curs amb una mitjana de 25 alumens per aula.

7–   La diversificació d’alumnes en diferents centres fa que hi hagi menys alumnes per aula i, per tant, s’incrementi la qualitat de la formació.

8Especialització: Per les seves característiques, l’IES de S’arenal podria rebre formació especialitzada per al Migjorn de Mallorca (Escola d’Hosteleria, Escola d’Idiomes, …).

 9–      Resolució. Segons la resolució del Director General de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives del dia 26 de febrer de 2013 (BOIB núm. 32,7 de març de 2013, fascicle 54, sec. 3, pag 10609), sumat a l’increment de població de les urbanitzacions de Llucmajor en edat de cursar ESO faria que:

Taula3_Resolucio

S’arribarien a necesitar 20 aules més pels més de 500 alumnes de l’educació secundària en 6 anys.

10–      Ja tenim el terreny. L’ajuntament de Llucmajor declara que té disponibles els terrenys a cedir per la construcció nou institut a l’Urbanització de Maioris X i que resta a l’espera de la petició del Govern per signar la cessió.

11–   La petició ve d’enfora. L’Ajuntament de Llucmajor ja va rebre al mes de març de 2011, 1.020 signatures dels veïns de les Urbanitzacions sol·licitant aquest institut.

Advertisements

2 thoughts on “Les Dades

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s